Перелік обов'язкових документів

Перелік обов’язкових документів

Найменування документу

Чи завантажено

     Інформація

1. Статут товариства

Завантажено

 

2. Засновницький (установчий) договір

Не визначено

 

3. Положення про загальні збори

Завантажено

 

4. Положення про наглядову раду

Завантажено

 

5. Положення про виконавчий орган

Завантажено

 

6. Положення про ревізійну комісію

Завантажено

 

7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них

Не визначено

 

8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

Не визначено

 

9. Принципи (кодекс) корпоративного управління

Не визначено

 

10. Висновки ревізійної комісії (ревізора)

Завантажено

 

11. Висновки аудитора

Завантажено

 

12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Не визначено

 

13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів)

Не визначено

 

14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Завантажено

 

15. Перелік афілійованих осіб товариства

Не визначено

 

16. Протоколи загальних зборів

Завантажено

 

17. Повідомлення про проведення загальних зборів

Завантажено

 

18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів

Не визначено

 

19. Особлива інформація емітента

Завантажено

 

20. Квартальний звіт емітента

Не визначено

 

21. Річний звіт емітента

Завантажено

 

22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права

Не визначено

 

23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Не визначено

 

24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів

Не визначено

 

25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій)

Не визначено

 

26. Інша інформація

Не визначено

 

Вы здесь: Главная